Back to list

W KTV  poruszamy tematykę społeczno-kulturalną i nie mamy reklam!  Dominik Cymer (Cyber Kids on Realw telewizji KTV wciela się w rolę prezentera, celebryty, znawcy dizajnu i sztuki, boga oraz jedynego pracownika. Zapraszamy do oglądania naszej zjawiskowej telewizjiwww.facebook.com/ktv24

Dominik Cymer podjął rezydencję artystyczną w Katowicach z myślą o doświadczeniu zatrudnienia się w różnych miejscach pracy. Projekt poza wymiarem doświadczalnym artysty, miał też zostać udokumentowany w postaci materiału multimedialnego. Intencją Cymera była chęć zmierzenia się z tym, jakby to było pracować w innym zawodzie. Celem artysty było też uzmysłowienie sobie i odbiorcom braków wiedzy o najbardziej podstawowych aspektach związanych z pracą w różnych zawodach. Przedsięwzięcie miało ponadto dotknąć tematu rzemiosła i wymierających zawodów. Nieprzypadkowo Katowice zostały obrane jako miejsce ponownego startu w życie zawodowe: gdyż artysta właśnie tu stawiał pierwsze kroki w swojej profesji.

Koncepcja została zmieniona z powodu cech charakteru artysty, które uniemożliwiły mu zatrudnienie się w wybranych miejscach pracy. Następna idea projektu skupiła się na zrobieniu projektu o niemożności działania, którego świadectwem było właśnie przerwanie podjętych starań artysty. Kolejna odsłona projektu miała polegać na studium tej sytuacji. Niestety, przemyślenia na temat projektu, który nie wyszedł doprowadziły do ponownego przerwania programu podjętego przez artystę.

Zdesperowany i przyparty do muru Cymer postanowił stworzyć dla siebie przestrzeń komfortu. Artysta postanowił odciąć się definitywnie od świata realnego i stworzyć własny świat, w którym osiągnie sukces zawodowy. Budowanie alternatywnej rzeczywistości może wydawać się trudne, ale na szczęście istnieją media, które z tego słyną. Artysta postanowił założyć telewizję KTV , która byłaby jego tubą. Cymer stał się jedynym jej pracownikiem i celebrytą. KTV sam artysta definiuje jako „telewizję zjawiskową”. Telewizja ta pokazuje interesujące Cymera zjawiska zaobserwowane lub związane z Katowicami, Śląskiem i Zagłębiem. Telewizja mówi też o samej rezydencji i jej przebiegu: zmianach idei, zmaganiach twórcy podczas trwania projektu. Programy KTV mają charakter kulturalno-społeczny. KTV jest telewizją, która nie kłamie i na razie jest bez reklam. 

Zapraszamy do oglądania KTV!
www.facebook.com/ktv24

CREDITS:
koncpcja/prezenter/reżyser: Dominik Cymer / Cyber Kids on Real 
koncepcja: Kasia Lorenz / Cyber Kids on Real 
kurator: Matylda Sałajewska
operator/reżyser: Marcin Doś
muzyka: Szymon Padoł (5cet)
organizacja ze strony Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów: Katarzyna Stalicka, Roksana Krzywonos
Projekt zrealizowany w ramach: KATOWICE STREET ART AIR